Популарно
Сретство за внатрешно чистење Quicksilver Quickkleen

Сретство за внатрешно чистење Quicksilver Quickkleen

Ид број:8M0079-744

Quickleen е третман за длабоко чистење што треба да се користи периодично.
Агресивните средства за чистење работат на брзо и темелно отстранување на јаглеродните наслаги од карбураторите и инјекторите, вентилите за внесување, свеќите, клипните круни и главите на цилиндрите.

Користете Quickleen за:

Спречете тропање на моторот и зафаќање на клипот
Продолжете го животот на свеќичката
Овој производ не содржи стабилизатори на гориво. Користете го со Quickare за да спречите распаѓање и оксидација на горивото.
Цена: 0 ден