Погледнете ја целосната понуда на сите производи од QUICKSILVER, одберете го Вашиот омилен модел а ние ќе го нарачаме за Вас.
Во нашиот салон имаме и неколку модели на лагер кои се достапни веднаш. 
BOWRIDER MODELS

ACTIV 675 BOWRIDER

 • Overall Length 6.40 m
 • Length of hull 6.2 m
 • Overall beam 2.46 m
 • Bridge clearance 1.36 m
 • Boat weight without engine 1274 kg
 • Maximum engine weight 239 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 840 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 225 hp (165 kw) Draft 0.46 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 230
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 1.83 m
 • Maximum number of people 7
 • CE category C

ACTIV 605 BOWRIDER

 • Overall Length 6.00 m
 • Length of hull 5.76 m
 • Overall beam 2.34 m;
 • Bridge clearance 1.34 m
 • Boat weight without engine 989 kg
 • Maximum engine weight 211 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 725 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 150 hp (110 kw)
 • Draft 0.45 m
 • Water tank 32 l
 • Fuel tank maximum capacity 160 
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 1.75 m
 • Maximum number of people 6
 • CE category C

ACTIV 555 BOWRIDER

 • Overall Length 5.33 m
 • Length of hull 5.11 m
 • Overall beam 2.17 m;
 • Bridge clearance 1.25 m
 • Boat weight without engine 822 kg
 • Maximum engine weight 165 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 640 kg
 • Shaft length L
 • Maximum power 115 hp (85 kw)
 • Draft 0.36 m
 • Fuel tank maximum capacity 110
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 1.61 m
 • Maximum number of people 6
 • CE category C
SUNDECK MODELS

ACTIV 875 SUNDECK

 • Overall Length 8.06 m
 • Length of hull 7.99 m
 • Overall beam 3.00 m;
 • Bridge clearance 2.16 m
 • Boat weight without engine 2462 kg
 • Maximum engine weight 588 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 1590 kg
 • Shaft length 1-XXL/2-XL
 • Maximum power 500 hp (368 kw)
 • Draft 0.60 m
 • Water tank 100 l
 • Fuel tank maximum capacity 450 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.71 m
 • CE category/Maximum number of people C/12-B/10
 • Number of Berths 4

ACTIV 755 SUNDECK

 • Overall Length 7.23 m
 • Length of hull 6.95 m
 • Overall beam 2.55 m
 • Bridge clearance 1.76 m
 • Boat weight without engine 1468 kg
 • Maximum engine weight 301 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 950 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 300 hp (220 kw)
 • Draft 0.55 m
 • Water tank 80 l
 • Fuel tank maximum capacity 280 l 
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.21 m
 • Maximum number of people 8
 • CE category C; Number of Berths 2

ACTIV 675 SUNDECK

 • Overall Length 6.66 m
 • Length of hull 6.45 m
 • Overall beam 2.55 m
 •  Bridge clearance 1.66 m
 • Boat weight without engine 1123 kg
 • Maximum engine weight 239 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 225 hp (165 kw)
 • Draft 0.44 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 200 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.10 m
 • Maximum number of people 8
 • CE category C
 • Number of Berths 2

ACTIV 605 SUNDECK

 • Overall Length 5.94 m
 • Length of hull 5.75 m
 • Overall beam 2.40 m
 •  Bridge clearance 1.59 m
 • Boat weight without engine 970 kg
 • Maximum engine weight 211 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 150 hp (110 kw)
 • Draft 0.44 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 160 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.02 m
 • Maximum number of people 7
 • CE category C
 • Number of Berths 2
OPEN MODELS

ACTIV 675 OPEN

 • Overall Length 6.66 m
 • Length of hull 6.45 m
 • Overall beam 2.55 m
 •  Bridge clearance 1.65 m
 • Boat weight without engine 1084 kg
 • Maximum engine weight 239 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 225 hp (165 kw)
 • Draft 0.41 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 200 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.10 m
 • Maximum number of people 8
 • CE category C
 • Number of Berths 1

ACTIV 605 OPEN

 • Overall Length 5.95 m
 • Length of hull 5.75 m
 • Overall beam 2.40 m
 •  Bridge clearance 1.55 m
 • Boat weight without engine 904 kg
 • Maximum engine weight 211 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 150 hp (110 kw)
 • Draft 0.38 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 160 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.00 m
 • Maximum number of people 7
 • CE category C
CABIN MODELS

ACTIV 505 CABIN

 • Overall Length 5.02 m
 • Length of hull 4.81 m
 • Overall beam 2.12 m
 •  Bridge clearance 1.34 m
 • Boat weight without engine 613 kg
 • Maximum engine weight 163 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 555 kg
 • Shaft length L
 • Maximum power 100 hp (74 kw)
 • Draft 0.36 m
 • Fuel tank maximum capacity 50 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 1.64
 • Maximum number of people 5
 • CE category C
 • Number of Berths  2

ACTIV 555 CABIN

 • Overall Length 5.50 m
 • Length of hull 5.29 m
 • Overall beam 2.29 m
 •  Bridge clearance 1.36 m
 • Boat weight without engine 865 kg
 • Maximum engine weight 165 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 645 kg
 • Shaft length L
 • Maximum power 115 hp (85 kw)
 • Draft 0.42 m
 • Fuel tank maximum capacity 110 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 1.71
 • Maximum number of people 6
 • CE category C
 • Number of Berths 2
WEEKEND MODELS

ACTIV 755 WEEKEND

 • Overall Length 7.40 m
 • Length of hull 6.99 m
 • Overall beam 2.85 m
 •  Bridge clearance 2.37 m
 • Boat weight without engine 2138 kg
 • Maximum engine weight 294 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 1235 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 300 hp (220 kw)
 • Draft 0.52 m
 • Water tank 80 l
 • Fuel tank maximum capacity 300 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.94 m
 • Maximum number of people 9
 • CE category C
 • Number of Berths 4

ACTIV 675 WEEKEND

 • Overall Length 6.94 m
 • Length of hull 6.6 m
 • Overall beam 2.50 m
 •  Bridge clearance 2.27 m
 • Boat weight without engine 1642 kg
 • Maximum engine weight 220 kg
 • Maximum load (People, Gear, Engine) 890 kg
 • Shaft length XL
 • Maximum power 225 hp (165 kw)
 • Draft 0.48 m
 • Water tank 45 l
 • Fuel tank maximum capacity 200 l
 • Fuel tank type Integrated
 • Boat's height 2.79 m
 • Maximum number of people 8
 • CE category C
 • Number of Berths 3

Производи - чамци

Подреди по