Популарно
Сретство за гориво-додаток Quicksilver Quickkare

Сретство за гориво-додаток Quicksilver Quickkare

ИД број:8M0079-743

Quickare е целосен третман на гориво што може да се користи во сите степени на бензин, вклучувајќи мешавини со етанол.
Кога се користи при секое пополнување, помага да се спречат вообичаени проблеми со системот за гориво, како што се:

Оксидација и распаѓање на гориво
Влага и корозија
Создавање гума за џвакање и лак
Раздвојување на фазите
Користете Quickare на секое пополнување до:

Зголемете ги перформансите на моторот со сите степени на бензин
Помогнете во контрола на корозијата, таложење на гуми за џвакање и лакови и раздвојување на фазите поврзани со гориво помешано со етанол
Помогнете да се контролираат проблемите со влага и корозија поврзани со неетанол гориво
Исчистете ги постојните наслаги на лакови и гуми за џвакање од линиите за гориво, резервоари, карбуратори и инјектори, вентили за внесување и свеќички
Чувајте го горивото свеж меѓу пополнувањата - до 12 месеци
Цена: 0 ден