Популарно
Сретство за конзервирање Quicksilver Quickstor

Сретство за конзервирање Quicksilver Quickstor

ИД број:8M0079-745


Додадете Quickstor на гориво пред да го складирате вашиот мотор за да се осигурате дека горивото е подготвено да започне на почетокот на следната сезона.
Користете го Quickstor за:

Спречете редовно и мешано со етанол гориво да се распаѓа и оксидира
Спречете ја корозијата на системот за гориво
Спречете џвакање и лак да се формираат во горивото и да се сместат во линиите и резервоарите за гориво, карбураторите и инјекторите
Инјекторите и карбураторот чувајте ги подмачкани
Стабилизирајте гориво до една година
Цена: 0 ден